Bangkok Production Company is a full-service video production company based in Bangkok.
We produce viral video, viral web content, social media videos, TV Commercial, Internet films, corporate videos and many other forms of video content.

Our team can also be booked for your corporate events and interviews, in and outside of Bangkok.

We can create Marketing strategies to distribute your video content. Be that through influencers, video ad networks, community pages our Out Of Home Media throughout Thailand. No need to involve another marketing agency, we can do everything in one-go.

Camera Crew

มาตรฐานของการสื่อสารที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คือ ครบอรรถรสในเรื่องของการถ่ายทอดด้านอารมณ์และความรู้สึก ภาพถ่ายถือเป็นองค์ประกอบที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อสะท้อนทางด้านอารมณ์และความรู้สึกได้มากทีเดียว ทีมงานช่างภาพของเรามีประสบการณ์ในการถ่ายภาพอย่างมืออาชีพ และพร้อมการบริการที่คุณต้องพอใจในทุกกระบวนการทำงานในการสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยเครื่องมือที่ได้รับมาตรฐานสูงสุดพร้อมการรองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถตอบโจทย์ด้านการถ่ายภาพอย่างครบวงจรในปัจจุบัน ด้วยความชำนาญด้านเทคนิค เพื่อสะท้อนเรื่องราวในการสร้างสรรค์ในมุมมองของการถ่ายภาพ ที่สามารถตอบโจทย์ของงานศิลปะในการผลิตงานด้านภาพยนตร์ เราทำงานด้วยหัวใจอย่างมีแรงบันดาลใจ เพื่อให้เกิดงานด้านศิลปะที่สร้างสรรค์ สามารถสร้างความน่าหลงใหลอย่างเหนือคำบรรยายทีมงานช่างภาพของเราทำงานด้วยความทุ่มเท และมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการสร้างสรรค์ผลงานการถ่ายภาพ ถือเป็นเจตนารมณ์ของการทำงานที่ร่วมสร้างความปราถนาที่ดีต่อลูกค้าที่มาใช้บริการของเรา เพราะเราเชื่อมั่นว่าภาพถ่ายที่มีคุณภาพ จะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์ของคุณ ในการสื่อสารออกสู่สายตาของสาธารณะชน ซึ่งเป็นการสื่อสารผ่านช่องทางของการตลาดด้านการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ดี และสร้างภาพสะท้อนในด้านธุรกิจของคุณได้เป็นอย่างมาก ด้วยวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลของการทำงานของเรา เราเชื่อมั่นว่า จะเป็นผู้ร่วมสร้างเป้าหมายในการสร้างตลาดทางธุรกิจของคุณ เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางในการสื่อสารออกสู่ภายนอกตามเป้าหมายด้านการผลิต และงบประมาณที่คุณวางแผนไว้  มั่นใจในบทบาทและประสบการณ์ของเรา ในการทำงานด้านต่างๆ อาทิเช่น  รูปแบบด้านการผลิตภาพยนตร์     รูปแบบด้านสารคดี รูปแบบการโฆษณาทางโทรทัศน์  วีดีโอรูปแบบด้านองค์กร และยังมีอีกมากมายในการให้บริการอย่างครบวงจร ทีมงานช่างภาพของเรามีความสามารถอย่างมืออาชีพ ยินดีให้บริการ ดังนี้:

การถ่ายภาพในภาพยนตร์สด Live Action Shoots รูปแบบการถ่ายภาพด้วยการใช้กล้องหลายตัว  Multi-Camera Shoots การถ่ายภาพแบบซ้อนฉากหลัง Green Screen Shoots
รูปแบบการตรวจจับความเคลื่อนไหวพิเศษ Motion Capture Video การถ่ายภาพระบบอสเตอริโอสโคปี   Stereoscopic 3D Shoots วีดีโอ รูปแบบด้านสารคดี Documentary Videos
การถ่ายภาพการสัมภาษณ์ Sit-Down Interviews วีดีโอถ่ายทอดสด Live Events ถ่ายทอดสดผ่านทางอินเตอร์เน็ต Streaming Video
การอธิบายแบบวีดีโอถ่ายทอดสด Live Commentary การถ่ายภาพแบบนำเสนอเป็นช่วงสั้นๆ News Footage การหาเสียงเลือกตั้ง Political Campaigns

ติดต่อเรา BANGKOK PRODUCTION COMPANY

    Name *
    Email *