การผลิตรูปแบบวีดีโอและรูปแบบการโฆษณาทางโทรทัศน์เชิงพาณิชย์  (TVC) ในประเทศไทย

Bangkok Production เป็นบริษัทบริการงานด้านวีดีโอรูปแบบครบวงจรในกรุงเทพมหานคร ให้บริการผลิตงานด้านสร้างสรรค์รูปแบบโฆษณาทางโทรทัศน์เชิงพาณิชย์, รูปแบบรายการทางโทรทัศน์, การผลิตวีดีโอรูปแบบด้านองค์กร, วีดีโอรูปแบบ 360 องศา, รูปแบบสารคดี, รูปแบบหนังสั้น, การผลิตวีดีโอรูปแบบด้านดนตรีและวีดีโอในรูปแบบต่างๆรวมตลอดถึงการบริการงานด้านกระบวนการหลังการผลิตเพื่อสร้างสรรค์ผลงานจากแนวทางความคิดของคุณ มาสร้างให้เป็นความจริงไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

เราทำงานร่วมกับทีมงานผู้ดูแลการผลิตที่มีความสามารถและประสบการณ์อย่างมีคุณภาพ  ด้วยทีมช่างภาพและทีมงานของภาพยนต์ไทยอย่างมืออาชีพ สามารถนำเสนอการผลิตวีดีโอตามงบประมาณที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตวีดีโอรูปแบบ HD, วีดีโอรูปแบบทางอากาศ หรือ โดรน, วีดีโอรูปแบบสารคดี, วีดีโอรูปแบบการโฆษณาทางโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ หรือวีดีโอรูปแบบ 360 องศา เราสามารถดำเนินการอย่างสมบูรณ์ ครบองค์ประกอบในการผลิตงานรูปแบบวีดีโอและการถ่ายภาพตามที่คุณต้องการ รวมถึงผู้ควบคุมการถ่ายทำ,ผู้ควบคุมการผลิต, ทีมงานภาพยนตร์, ทีมงานระบบแสง,การดูแลเรื่องสถานที่ในการถ่ายทำ, การเลือกนักแสดงและการคัดสรรผู้มีอิทธิพลในสังคมไทยสำหรับการผลิตวีดีโอและการถ่ายภาพ,กระบวนการวีดีโอรูปแบบก่อนการผลิต, กระบวนการวีดีโอรูปแบบหลังการผลิต , ลิขสิทธิ์ด้านดนตรีและรวมถึงด้านอื่นๆที่จำเป็นในการผลิตงานด้านวีดีโอหรือการถ่ายภาพเพื่อให้งานของคุณออกมาอย่างเสร็จสมบูรณ์ที่สุด

พวกเราคือ:

เรา คือ ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมการผลิต ,คัดสรรค์นักแสดง ,ผู้สร้างสรรค์ภาพการเคลื่อนไหว, เทคนิคด้านดนตรี , ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการวางแผนด้านกลยุทธ์ในการร่วมมือกันในการสร้างสรรค์การผลิตผลงาน เรามีความยินดีในความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

การทำงานของเรา:

หลักการในการทำงานของเรา คือ งานด้านการผลิตมีความแตกต่างกันไปตามความต้องการและสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเราจึงสร้างทีมงานด้วยการวางแผนอย่างเหมาะสมตามลักษณะ ของงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การผลิตผลงานของคุณ สามารถประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสม

บริการของเรา:

บริการของเรา คือ การผลิตงานสร้างสรรค์ด้านงานวีดีโอและการถ่ายภาพรูปแบบครบวงจร , การสร้างสรรค์ด้านการส่งเสริมการตลาด , งานสร้างสรรค์ด้านดนตรีและด้านการออกแบบเสียง ,งานสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีดิจิตอล, งานสร้างสรรค์เนื้อหาทางสังคม รูปแบบความพิเศษที่สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วแบบไวรัลและรวมถึงงานสร้างสรรค์ด้านการออกแบบและรูปแบบการตกแต่งแบบครบวงจร

behind the scenes

References

ผลงานที่โดดเด่นของบริษัท Bangkok Production

นี่คือตัวอย่างผลงานบางส่วนของการทำงานในการผลิตผลงานล่าสุดของเรา  คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Bangkok production references

บริษัทที่เคยร่วมงานกับเรา:

Marketing and Social Media Customers

บริการทางด้านโปรดักชั่น

กระบวนการด้านการผลิตรูปแบบวีดีโอ (VIDEO PRODUCTION)

กระบวนการด้านการผลิตรูปแบบวีดีโอของเรา คือกระบวนการด้านการผลิตวีดีโอรูปแบบครบวงจร ประกอบด้วยทีมงานด้านการผลิตรูปแบบวีดีโอที่มีประสบการณ์อย่างมืออาชีพ ด้วยทีมงานในการควบคุมการถ่ายทำ ,ทีมงานของการควบคุมภาพ ,ทีมงานการควบคุมการผลิตในงานสาขาประเภทต่างๆและทีมงานในการจัดการ การผลิตในรายละเอียดต่างๆของโครงการ: เรามีความมุ่งมั่นในงานด้านการผลิตและสร้างสรรค์วีดีโอรูปแบบเชิงพาณิชย์ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวจากจุดเริ่มต้นจากแนวความคิดของคุณ เพื่อส่งมอบสู่สายตาของสาธารณะชน ด้วยวิธีการสื่อผ่านช่องทางรูปแบบวีดีโอ ในการจัดการและเลือกสรรค์สถานที่ในการผลิตรูปแบบวีดีโออย่างลงตัวด้วยทีมงานมืออาชีพ ด้วยการบริการกระบวนการด้านการผลิตรูปแบบวีดีโอของเรา ดังนี้:

การสร้างสรรค์และการออกแบบรูปแบบวีดีโอ (Creative & Concept) ทีมงานด้านการผลิต (Production Team)
การเขียนบท (Script Writing) การเลือกสรรนักแสดง/ผู้มีอิทธิพลในสื่อสังคม (Actors / Social Influencers)
วีดีโอรูปแบบ 360 องศา (360 Degree VR Videos) รูปแบบการถ่ายทำทางอากาศ หรือ โดรน (Drone / Aerial Filming)
ทีมงานด้านการถ่ายทำการผลิต (Camera Crewing) การบริการให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายทำ (Equipment Rental)

กระบวนการหลังการผลิต (POST-PRODUCTION)

กระบวนการหลังการผลิต คือ กระบวนการหลังการถ่ายทำเสร็จ ด้วยทีมงานการตัดต่อลำดับภาพ ,กราฟิกรูปแบบการเคลื่อนไหวและเทคนิคชำนาญการพิเศษด้วยอุปกรณ์เสริม VFX, นักแต่งเพลงด้านดนตรี ,วิศวกรควบคุมระบบเสียง, กระบวนการการออกแบบและกระบวนการหลังการผลิตวีดีโอของคุณ อย่างเป็นลำดับ เพื่อให้ผลงานการผลิตออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด เรามีกระบวนการด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อนำมาใช้กับกระบวนการหลังการผลิต ด้วยวิวัฒนาการที่ก้าวล้ำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราใช้วิธีการเหล่านี้ ร่วมกับเทคโนโลยีสำหรับกระบวนการหลังการผลิตเพื่อให้เหมาะสมกับการผลิตผลงานรูปแบบวีดีโอของคุณ

การตัดต่อรูปแบบวีดีโอ (Video Editing) Visual Effects (VFX)
กราฟิกรูปแบบการเคลื่อนไหว (Motion Graphics) ภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ (3D Animation)
รูปแบบโน๊ตและองค์ประกอบทางด้านดนตรี (Music Composition / Scoring) การออกแบบเสียง (Sound Design / Engineering)
การแก้ไขและควบคุมคุณภาพสี (Color Correction & Grading) วีดีโอและเสียงเพลง (Video & Music Finishing)

ทีมงานการถ่ายทำ และด้านช่างเทคนิค LINE PRODUCTION & CREWING

การทำงานด้วยทีมงานโปรดักชั่นเดียวทั้งหมด ในการผลิตผลงานนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่เหมาะสมมากนัก ด้วยเหตุผลที่เราเชื่อว่า การทำงานที่ดีต้องมีการวางแผนงานให้เหมาะสมกับทีมงานในการผลิตและความชำนาญเฉพาะด้าน เราจึงสร้างสรรค์ทีมงานด้านการผลิตและทีมงานด้านเทคนิค ในส่วนต่างๆอย่างเหมาะสมกับรายละเอียดของการผลิต ในงานที่มีความแตกต่างกัน ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ และความชำนาญในการผลิตรูปแบบวีดีโอ เฉพาะเจาะจงอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นทีมงานควบคุมด้านการผลิต  ทีมงานการออกแบบด้านท่าเต้น ทีมงานควบคุมด้านแสง ทีมงานด้านการดูแลการแต่งทรงผมและแต่งหน้าของนักแสดง  ทีมงานด้านการออกแบบ และทีมงานรูปแบบเทคนิคด้านเสียงและอื่นๆอีก เป็นต้น

 

ผู้ควบคุมงานด้านการถ่ายทำ หรือผู้กำกับ (Directors) นักออกแบบด้านท่าเต้น (Choreographers)
ผู้ควบคุมด้านการผลิต (Producers) ทีมงานด้านนักแสดง (Actors)
ทีมงานออกแบบทรงผมและการแต่งหน้า (Hair & Makeup Artists) ทีมงานด้านการออกแบบ (Stylists)
ทีมงานช่างภาพและวีดีโอ (Camera Crew) ทีมงานด้านระบบไฟและแสง (Lighting Team)
พากษ์เสียง (Voice-over artists) นักเขียนบท (Writers)

ทีมงานถ่ายภาพ (PHOTOGRAPHY)

“A picture is worth a thousand words” “ภาพหนึ่งภาพแทนค่าของคำพูดได้เป็นพันคำ”  เราจะเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวของคุณผ่านภาพถ่าย ออกมาเป็นคำบรรยายได้เป็นนับพันคำผ่านภาพถ่ายเพียงภาพเดียวได้อย่างสวยงามและน่าประทับใจเป็นที่สุด เราสามารถสร้างสรรค์ภาพถ่ายของคุณออกมาอย่างสมบูรณ์ด้วยการวางแผนในการดำเนิการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ในบรรยากาศของเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร ที่เป็นเมืองฟ้าอมรของเมืองไทยในรูปแบบมากมาย อาทิ ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ด้านการตลาดของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ หรือ การถ่ายภาพเหตุการณ์ต่างๆในบรรยากาศที่แตกต่าง เช่น ถ่ายรูปงานแต่งงาน หรือถ่ายรูปงานประชุมสัมนา เป็นต้น การถ่ายภาพแฟชั่นในรูปแบบต่างๆ   รูปแบบการถ่ายภาพโรงแรม รูปแบบการถ่ายภาพทางอากาศไร้คนขับ หรือ โดรน และอีกมากมาย ที่เป็นการตอกย้ำว่าภาพถ่ายเพียงหนึ่งภาพ แทนค่าคำพูดได้เป็นพันคำ

รับถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ สินค้า (Product Photography) รับถ่ายภาพสินค้าอีคอมเมิร์ซ (Ecommerce Photography)
รับถ่ายภาพแฟชั่น (Fashion Photography) รับถ่ายภาพบุคคล (Portraits)
ถ่ายภาพงานกิจกรรม (Event Photography) การถ่ายภาพทางอากาศ หรือ โดรน (Drone / Aerial Photos)
การถ่ายภาพโรงแรม (Hotel Photography) รับถ่ายภาพงานแต่งงาน (Wedding Photography)
รับถ่ายภาพในสตูดิโอ (Studio Photography) รับถ่ายภาพในสถานที่ต่างๆ (On-location photography)
Red Cam

Blog

งานด้านการผลิตภาพยนตร์และข่าวสารในประเทศไทย

มาถึงวันนี้  Bangkok Production ได้สร้างสรรค์ผลงานด้านการผลิตภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องราวและข่าวสารในประเทศไทย เพื่อเป็นสร้างการสื่อสารที่ดีให้กับประเทศไทยในการสร้างภาพลักษณ์อันดีเพื่อส่งมอบสิ่งดีดี และความปราถนาดีให้กับสังคม พร้อมความเป็นมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับอย่างมีคุณภาพ