Bangkok Production Company is a full-service video production company based in Bangkok.
We produce viral video, viral web content, social media videos, TV Commercial, Internet films, corporate videos and many other forms of video content.

Our team can also be booked for your corporate events and interviews, in and outside of Bangkok.

We can create Marketing strategies to distribute your video content. Be that through influencers, video ad networks, community pages our Out Of Home Media throughout Thailand. No need to involve another marketing agency, we can do everything in one-go.
Image Alt

การถ่ายทำวิดีโอรูปแบบทางอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน (Drone Filming Thailand)

การถ่ายทำวิดีโอรูปแบบทางอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน

บริษัท Bangkok Production บริการการถ่ายทำวิดีโอรูปแบบทางอากาศยานไร้คนขับ (Drone Aerial Video Filming In Thailand) ให้บริการที่หลากหลายรูปแบบที่สามารถรองรับการบริการได้ตั้งแต่ขนาดเล็กไปถึงรูปแบบการบริการในขนาดใหญ่ตามวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการในกระบวนการการผลิต

โดรน (Drones) หรืออากาศยานไรคนขับเป็นอีกหนึ่งในเทคโนโลยีที่น่าจับตามอง มีความโดดเด่นในการถ่ายภาพในมุมสูง หรือเรียกว่า UAV (Unmanned Aerial Vehicle) เป็นอากาศยานที่ไม่ต้องมีคนบังคับในการบินแต่ใช้วิธีควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์จากระยะไกล มีด้วยกัน 2 แบบ คือ แบบควบคุมจากระยะไกลและแบบที่บินได้ด้วยการอาศัยโปรแกรมทางระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความซับซ้อนมากเป็นพิเศษ

drone footage island thailand

drone ซึ่งสามารถถ่ายทำวิดีโอได้อย่างมีคุณภาพสูงสุด ด้วยระบบสามมิติ ระดับ 4K ซึ่งเป็นคุณสมบัติในการถ่ายภาพที่มีศักยภาพเช่นเดียวกับที่ใช้ในการถ่ายภาพสถานที่ในโรงแรม มีคุณสมบัติสามารถบันทึกภาพถ่ายและทุกเรื่องราวของกิจกรรมได้อย่างสมบูรณ์

คุณสมบัติของการทำงานที่ก้าวล้ำของอุปกรณ์ในการถ่ายทำวิดีโอรุ่นล่าสุดอย่าง Phantom 4 drone สามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านการถ่ายภาพทางอากาศแบบอัจฉริยะได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งความปลอดภัยและการสร้างสรรค์งานได้หลากหลายและง่ายขึ้น

drone phantom aerial

We also provide drone surveying and 3D Mapping services using applications such as Dronedeploy, Altizure or Pix 4D.

drone footage temple thailand