Bangkok Production Company is a full-service video production company based in Bangkok.
We produce viral video, viral web content, social media videos, TV Commercial, Internet films, corporate videos and many other forms of video content.

Our team can also be booked for your corporate events and interviews, in and outside of Bangkok.

We can create Marketing strategies to distribute your video content. Be that through influencers, video ad networks, community pages our Out Of Home Media throughout Thailand. No need to involve another marketing agency, we can do everything in one-go.

การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ สินค้า (Product Photography)

การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ สินค้า (Product Photography)

Microsoft Surface Pro 4 Product Photography

Visit our main photography service page here.

วิธีการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นมือชีพ โดยการใช้ภาพถ่ายในการสื่อสารแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ ถือเป็นช่องทางการทำประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดทางหนึ่งที่สามารถสร้างความโดดเด่นให้ผลิตภันฑ์ในธุรกิจของคุณ สร้างการจดจำแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ด้านธุรกิจของคุณได้เป็นอย่างดี นี่ถือเป็นการค้นพบวิธีการด้านการตลาดอย่างหนึ่ง ที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่อย่างคุณ ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการเริ่มต้นทางธุรกิจได้อย่างคุ้มค่า ในการลงทุนเราสามารถสร้างสรรค์ภาพถ่ายของคุณ ออกมาอย่างน่าประทับใจและสร้างแรงบันดาลใจในการติดตามในผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ด้วยคุณภาพในการถ่ายภาพสินค้าผลิตภัณฑ์

เราขอนำเสนอ เพื่อเป็นการสื่อสารทางการตลาดในสถานที่ ที่ครบองค์ประกอบอย่างกรุงเทพมหานครและสถานที่ต่างๆในประเทศไทยได้อย่างเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของคุณ ด้วยการสร้างสรรค์การออกแบบในรูปแบบการถ่ายภาพด้านผลิตภัณฑ์ อาทิ ถ่ายรูปแคตตาล็อกออนไลน์ หรือรูปแบบร้านค้าออนไลน์ ด้วยระบบการจัดการในกระบวนการอย่างครบวงจรในการถ่ายภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์ในทางการตลาดของคุณอย่างโดดเด่น เพื่อสะท้อนให้เห็นการตอบรับในการดำเนินการอย่างมืออาชีพด้วยการบริการของเรา เราสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการในการวางแผน ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการในการถ่ายภาพของผลิตภัณฑ์อย่างสมบุรณ์ และยังสามารถวางแผนด้านงบประมาณในการถ่ายภาพอย่างเหมาะสม รวมถึงการวางแผนด้านเวลาในการดำเนินการที่ต้องคุณพอใจ

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เราสามารถวางแผนและจัดการทุกปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ การรับถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ของเรา สามารถตอบโจทย์ด้านธุรกิจได้อย่างคุ้มค่าในการลงทุน และคุณสามารถพบคำตอบได้อีกมากมายจากการเลือกถ่ายภาพของสินค้าอย่างมืออาชีพ คุณจะพบว่าภาพถ่ายของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถนำไปต่อยอดด้านธุรกิจในช่องทางการสื่อสารทางการตลาด ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเทคนิคพิเศษจากผู้มีความชำนาญพิเศษ เช่น ธุรกิจดร้านค้าอีคอมเมิร์ซ คลิปต่างๆ ที่สร้างสรรค์จากการใช้เทคนิคพิเศษ หรืองานด้านเทคนิคทุกประเภทในงานด้านการตกแต่ง

เรามีความเชื่อมั่นในคุณภาพและประสบการณ์ในการถ่ายภาพด้านผลิตภัณฑ์ให้ออกมาดีที่สุดและสมบูรณ์อย่างคุ้มค่าที่สุดเพื่อมอบให้กับคุณ ในราคาที่คุณพอใจในมาตรฐานของทีมงานของเรา คุณสามารถมอบความไว้วางใจนี้ให้เราเป็นผู้ดูแลการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ของคุณ